Xã Hà Linh tổ chức Hội nghị BCH mở rộng đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầunăm 2022
30/09/2022 12:41
Chiều ngày 29/9/2022 BCH Đảng bộ xã Hà Linh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
Xã Hà Linh tổ chức Hội nghị BCH mở rộng đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầunăm 2022

Chiều ngày 29/9/2022 BCH Đảng bộ xã Hà Linh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu  năm, triển khai nhiệm vụ 3  tháng cuối năm 2022

Về tham dự Hội nghị, ở huyện có đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, UVBTV HU, Chủ nhiệm UBKT HU, trưởng đoàn công tác chỉ đạo Hà Linh, ở xã toàn BCH  Đảng bộ, MTTQ, Trưởng, phó các tổ chức CT-XH; cán bộ công chức, không chuyên trách; Bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng các thôn

Hội nghị đã được nghe Thường trực Đảng ủy thông qua báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm năm 2022, báo cáo đã nêu lên những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, lãnh đạo phát triển Kinh tế, Văn hóa-Xã hội, Quốc phòng – An ninh và công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời nghiêm túc chỉ rõ những khuyết điểm tồn tại, nguyên nhân từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tiếp theo.

Đồng chí Bùi Ngọc Du, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã báo cáo tại Hội nghị 

Hội nghị đã được nghe Thường trực Đảng ủy thông qua báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm năm 2022, báo cáo đã nêu lên những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, lãnh đạo phát triển Kinh tế, Văn hóa-Xã hội, Quốc phòng – An ninh và công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời nghiêm túc chỉ rõ những khuyết điểm tồn tại, nguyên nhân từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tiếp theo.

BCH Đảng bộ xã đã ban hành 07 nghị quyết; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, tỉnh, của huyện; Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của BCH, BTV; Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và nhiều văn bản lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trên các lĩnh vực.

Công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn co nhiều chuyển biến tích cực, có chiều sâu nội dung phong phú; triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi  lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ban hành kế hoạch, thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng mới quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025- 2030, 2026-2031 trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt;

Xây dựng kế hoạch SXNN và chỉ đạo thực hiện,  Tổng sản lượng lương thực đạt 2142/2624 tấn (đạt 81.6 %KH, giảm 8% so với cùng kỳ). Bình quân lương thực đạt 339 kg/người/năm (đạt 80,6 %KH, giảm 7% so cùng kỳ 2021).

Triển khai Đề án sản xuất vụ Xuân, Hè -Thu, Đông năm 2022 đảm bảo lịch thời vụ

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất đến hộ dân sau khi đo vẽ bản đồ địa chính năm 2013

Hoạt động dịch vụ buôn bán đã có nhiều chuyển biến, các đại lý, các điểm dịch vụ ngày càng phát triển, đến nay toàn xã có 128 hộ kinh doanh buôn bán.

Triển khai chiến dịch làm đường giao thông nông thôn và rãnh thoát nước đạt kết quả khả quan, đến nay đã làm được 5,045/9,905 km (đạt 50,9% KH đăng ký Đợt I); chỉ đạo, đôn đốc thi công các công trình đang triển khai trên địa bàn do UBND xã làm chủ đầu tư

Tổng thu ngân sách 13.022 triệu đồng ( đạt 179%KH HĐND huyện và 171% KH HĐND xã giao)

Tổng chi ngân sách 2,633/5,951 triệu đồng (đạt 44,2%), trong đó chi thường xuyên 2,633 triệu đồng.

Công tác xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực, trong 9 tháng đầu năm đã huy động hơn 8.500 ngày công, hơn 300 ca máy đào; giải phóng hành lang giao thông hơn 17km. Phá bỏ 16.800m hàng rào tạp và thay thế bằng cọc bê tông dây thép gai, lưới B40 10.000m. Trồng mới 12.000m hàng rào cây xanh, 600 cây bóng mát; nạo vét 5.200m rãnh thoát nước kết hợp đắp bù lề đường; vận động hiến đất trên 18.000m2 đất, trên 3.000 cây các loại; chỉnh trang 420 vườn hộ; di dời, che chắn 68 chuồng trại chăn nuôi; phá bỏ 52 nhà vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn, xây mới 85 nhà vệ sinh tự hoại; làm mới 8 nhà ở; vận động 82 hộ mua máy lọc nước; chỉnh trang khuôn viên, mua sắm cơ sở vật chất 5 NVH thôn ;làm mới 5.000m đường điện thắp sáng làng quê; lắp đặt 52 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; xây dựng khuôn viên trụ sở làm việc của UBND xã; Khởi công xây dựng Khu thể thao xã kết hợp điểm vui chơi cho trẻ em và người già.

Chủ động khâu nối, kết nối với các đơn vị đỡ đầu để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.Tổng kinh phí đã được nhận hỗ trợ 1.860,5 triệu đồng (tiền mặt 734,5 triệu đồng, hiện vật quy ra tiền 1.126 triệu đồng.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào báo cáo và nêu lên những khó khăn vướng mắc trong thời gian qua cần được quan tâm.

- Trong xây dựng NTM nhiều cán bộ đảng viên tại hộ gia đình chưa thật sự gương mẫu

- Địa bàn rộng, dân cư thưa  thớt, điều kiện đời sống nhân dân còn thấp so với mặt bằng chung của huyện nên việc huy động nguồn lực trong việc chỉnh trang vườn hộ, trồng hàng rào xanh, xây dựng công trình vệ sinh, vệ sinh môi trường gặp nhiều khó khăn

- Nhiều thôn thiếu cán bộ để thực hiện các nhiệm vụ tại địa bàn

- Công tác làm đường giao thông nhiều thôn triển khai chậm, thậm chí có thôn không đổ được tuyến đường bê tông nào

- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường,  còn nhiều hạn chế

- Việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên còn nhiều hạn chế.

- Các tổ chức đoàn thể chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong việc huy động các hội viên, đoàn viên thuộc tổ chức mình quản lý tham gia xây dựng NTM nên kết quả đạt chưa cao.

- Việc triển khai  xây dựng các công trình công cộng ( nhà văn hóa thôn) chậm tiến độ, ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.  

Các đại biểu tham dự Hội nghị

    Đ/c  Nguyễn Thanh Tuấn, UVBTV HU, Chủ nhiệm UBKT HU phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và đồng tình với những ý kiến phát biểu của các đại biểu về những tồn tại nêu trên, đồng thời yêu cầu Đảng bộ xã thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, xây dựng chương trình hành động sát với thự tế của  địa phương để  triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Kiện toàn lại các tổ chức, chi hội, chi đoàn các thôn để sớm ổn định bộ máy để tập trung thực hiện các nhiệm vụ tại đơn vị.

- Tập trung chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể  phải đổi mới chất lượng sinh hoạt, cách thức hoạt động, tuyên truyền

- Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, có kết luận, chẩn chỉnh những tồn tại hạn chế.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết những tồn tại về đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, hiệu quả.

Tác giả: Phạm Hồng Lĩnh - Nguồn: Ban Biên tập