Xã Hà Linh tổ chức Hội nghị BCH mở rộng đánh giá kết quả hoạt động tháng 11
30/11/2022 10:01
Sáng ngày 30/11/2022 BCH Đảng bộ xã Hà Linh tổ chức Hội nghị BCH mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11; triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2022
Xã Hà Linh tổ chức Hội nghị BCH mở rộng đánh giá kết quả hoạt động tháng 11

Về tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Thanh Hải, UVBCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, phó đoàn công tác của BTV HU chỉ đạo xã Hà Linh; toàn BCH Đảng bộ xã, trưởng, phó các ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã, bí thư các Chi bộ trực thuộc và thôn trưởng 12 thôn.

Đ/c Phan Đình Tâm, PBT Thường trực Đảng ủy thông qua báo cáo kết quả tháng 11

Tại Hội nghị TT Đảng ủy đã báo cáo kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11  

Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, đoàn viên hội viên lồng ghép dưới nhiều hình thức (hệ thống truyền thanh, tài liệu, hội nghị, …). Tập trung lãnh đạo sản xuất vụ Đông năm 2022; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phòng, chống thiên tai, bão lụt; …Lãnh đạo 17/17 chi bộ tổ chức sinh hoạt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 155 năm thành lập huyện Hương Khê; tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước: kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11; tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự....Ban hành Quyết định công nhận danh hiệu “ Gia đình văn hóa” “Gia đình thể thao” năm 2022; tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 20/10/2017 về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Hương Khê đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Nghị quyết 04-NQ/HU, ngày 20/12/2017 về quốc phòng - an ninh của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tổ chức Hội nghị đối thoại của Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND với Nhân dân về chuyên đề quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực chính sách hộ nghèo, chế độ bảo trợ xã hội và Người có công năm 2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Về xây dựng NTM:  Thực hiện có hiệu quả phong trào lao động NTM tại các thôn; Tiếp tục tập trung bổ cứu các nội dung cần khắc phục tại thôn 9 trong xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, trồng bổ sung 500m hàng rào cây xanh; tiếp tục chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền vận động các nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả phong trao lao động NTM tại các thôn; Tiếp tục tập trung bổ cứu các nội dung cần khắc phục tại thôn 9 trong xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu; phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp huyện ( BCH Quân sự; Bệnh viện Đa khoa; TTYT Dự phòng; BQL các dự án XD huyện…) Mở rộng hành lang GT được 1.135m tuyến đường liên xã Hà Linh - Điền Mỹ qua đơn vị thôn; Làm mới 12 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; Trồng 215 cây bóng mát; Trồng mới 5.615m hàng rào xanh;  xây dựng 21 công trình vệ sinh tự hoại, 16 nhà tắm; Di dời, che chắn 50 công trình chăn nuôi; Trồng mới 5.630m hàng rào xanh; Hoàn thành 3 nhà ở; Làm mới 2.000 m đường điện thắp sáng (thôn 11, 12); chỉnh trang 59 vườn hộ; phá bỏ 1507m hàng rào tạp và thay thế bằng hàng rào bê tông thép gai; Đắp 500m lề đường; tiếp nhận 211 tấn xi măng, làm được 1,8km đường GTNT, Phối hợp với Ban giám sát cộng đồng giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn xã.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn đó là:

- Hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ tuy đã được quan tâm nhưng thiếu thường xuyên, hiệu quả vẫn còn hạn chế

- Tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu của một số đảng viên chưa cao, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM

- Vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong tham gia xây dựng NTM còn nhiều hạn chế.

- Công tác tuyên truyền người dân đóng góp và tham gia xây dựng NTM còn hạn chế, sự vào cuộc của người dân chưa đồng bộ

  Các đại biểu dự và phát biểu tham luận tại hội nghị

                        Đ/c Đoàn Thanh Hải, UVBCH Đảng bộ huyện, PCN UBKT Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu Chỉ đạo Hội nghị đồng chí Đoàn Thanh Hải đánh giá cao kết quả mà xã Hà Linh đã đạt được trong tháng 11, đồng thời nêu lên những tồn tại trong thời gian qua và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới:

1. Tiếp tục quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên

2. Tập trung chăm sóc vụ Đông, triển khai vụ xuân

3. Quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để đón tết cổ truyền Kỷ Mão đảm bảo an vui.

4. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển, giao quân năm 2023

5. Tập trung huy độngn mọi nguồn lực để xây dựng xã đạt chuẩn NTM trong năm 2022, trong đó chú trọng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đảm bảo đạt chuẩn theo quy đinh.

Một số hình ảnh xây dựng NTM của cán bộ, nhân dân xã Hà Linh và các lực lượng cấp huyện

Tác giả: Phạm Hồng Lĩnh - Nguồn: Ban Biên tập