Tập huấn Nghị định 122 CP về xét tặng các danh hiệu văn hóa
21/10/2022 02:26
Sáng ngày 22/10, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn Nghị định số 122/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng các danh hiệu văn hóa, hướng dẫn xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh về dự có đồng chí Trần Quốc Bảo, UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.
Tập huấn Nghị định 122 CP về xét tặng các danh hiệu văn hóa

                     Đ/c Trần Quốc Bảo, UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị, có hơn 200 đại biểu là Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được nghe đồng chí Trần Viết Hiệu, Phó Trưởng Phòng Nếp sống văn hóa và gia đình - Sở Văn hóa, Du lịch và Thể thao truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và “Tổ dân phố văn hóa”.

Đ/c Trần Viết Hiệu, Phó trưởng phòng xây dựng nếp sống gia đình Sở VHTT&DL tỉnh trực tiếp hướng dẫn thực hiện NĐ 122 của CP

Theo đó Nghị định 122 gồm 4 chương, 21 điều, trong đó quy định cụ thể về các đối tượng, tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình, hồ sơ xét tặng các danh hiệu văn hóa cho gia đình và đơn vị hành chính.

                           Đ/c Nguyễn Trung Thương, HUV, Phó trưởng phòng VHTT huyện phát biểu tại Hội nghị

Qua đó, theo Nghị định này, việc đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa phải được thực hiện trước ngày 30/1 và  bình xét trước ngày 20/12 hàng năm, trường hợp đặc biệt phải thực hiện trước ngày 30/1 của năm tiếp theo Chủ tịch UBND xã cấp quyết định tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm; giấy khen cho gia đình được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tục; Chủ tịch UBND huyện cấp quyết định tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa hàng năm; giấy khen cho khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa đủ 5 năm liên tục. Việc công bố và trao tặng các danh hiệu gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa được tổ chức vào dịp tổng kết cuối năm của xã, thị trấn. Đây là những điểm mới so với quy định trong việc đăng ký, bình xét trước đây.

Sự ra đời của Nghị định 122/2018/NĐ-CP là bước cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 9 khóa XII về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nghị định 122 được thực hiện trên cơ sở tự nguyện khi các hộ gia đình, khu dân cư đăng ký tham gia thi đua hàng năm.

Thông qua hội nghị tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, các đồng chí Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố trong toàn huyện được trang bị những kiến thức của Nghị định 122 CP về quy trình thực hiện bình xét, chấm điểm, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022 đảm bảo đúng quy định.

Tác giả: Hải Đàn- Hồng Lĩnh - Nguồn: Trung tam Văn hóa, Truyền thông