Hà Lịnh: Họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19
16/10/2021 03:36
Chiều ngày 16/10/2021, xã Hà Linh tham gia họ trực tuyến trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 với điểm cầu từ Trung ương.
Hà Lịnh: Họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian qua, với sự quan tâm từ Trung ương đến cơ sở nên công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tạm thời đã ổn định. Riêng đối với địa bàn xã Hà Linh, UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ cộng đồng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Chủ động rà soát, cách ly tập trung và tại nhà đối với các đối tượng trở về từ vùng dịch. 

Bên cạnh đó, công tác nắm bắt, rà soát và quản lý ban đầu là yếu tố xác định thành công việc phòng, chống dịch. Danh sách các đối tượng về từ vùng dịch được rà soát kịp thời, các điểm kinh doanh dịch vụ trên địa bàn chấp hành tốt các quy định Nhà nước đưa ra, công tác tuyên truyền luôn kịp thời, sâu sát. 

Tác giả: Đặng Hoàng - Nguồn: Ban biên tập