Hà Linh: tham gia họp trực tuyến công tác phòng chống dịch Covid-19
07/11/2021 02:30
Thực hiện giấy mời số 298 của UBND huyện Hương Khê về việc họp trực tuyến công tác phòng chống dịch Covid-19
Hà Linh: tham gia họp trực tuyến công tác phòng chống dịch Covid-19

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND xã đã tin mời đầy đủ các thành phần gồm Ban chỉ đạo, các tổ cộng đồng, trạm y tế, Bí thư chi bộ, thôn trưởng tham gia họp trực tuyến.

T

Tác giả: Đặng Hoàng - Ban biên tập