Xã Hà Linh tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022
23/09/2022 09:37
Chiều ngày 22/9/2022 đồng chí Hồ Sỹ Đồng, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Bùi Ngọc Du, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Hà Linh năm 2022
Xã Hà Linh tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022

Về Tham dự Hội nghị ở huyện có đồng chí Trung tá Phạm Thế Vinh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCH Quân sự huyện Hương khê và các đồng chí trong đoàn; toàn Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu xã Hà Linh theo Quyết định số 57-QĐ/ĐU ngày 29/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã

Đ/c Hồ Sỹ Đồng, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị Thường trực Ban Tổ chức diễn tập xã đã thông qua Nghị quyết số 44-NQ/ĐU ngày 29/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022; Quyết định số 57-QĐ/ĐU ngày 29/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về việc thành lập BTC diễn tập chiến đấu xã Hà Linh trong khu vực phòng thủ năm 2022; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND xã về thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu  tại xã Hà Linh trong khu vực phòng thủ năm 2022 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BTC, Tổ đảm bảo diễn tập.

Đ/c Bùi Ngọc Du, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã triển khai kế hoạch diễn tập

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Trung tá Phạm Thế Vinh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCH Quân sự huyện Hương Khê đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức diễn tập xã, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ để đảm bảo cho công tác diễn tập thành công.

1. Cần xác định rõ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong năm 2022 của Đảng bộ và Nhân dân xã Hà Linh

2. Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của cấp trên  về mục đích, yêu cầu của diễn tập

3. Làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân biết để cùng nhau tổ chức thực hiện diễn tập đạt kết quả cao nhất, mà trước hết là lực lượng nòng cốt, cán bộ, công chức, trưởng các ngành đoàn thể cấp xã, bí thư các chi bộ trực thuộc, thôn trưởng các thôn, ban giám hiệu các trường học, trạm y tế, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn.

4. Cần xác định khung kế hoạch cho rõ để triển khai thực hiện đạt hiệu qua cao

5. Chuẩn bị các văn kiện, bài tập, kế hoạch

6 Quản lý tốt vũ khí, trang bị để phục vụ công tác diễn tập

Đ/c Trung tá Phạm Thế Vinh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCH Quân sự phát biểu chỉ đạo hội nghị

CCác đại biểu về tham dự Hội nghị

 

 

 

 

 

Tác giả: Phạm Hồng Lĩnh - Nguồn: Ban Biên tập