Đường dây nóng
08/11/2023 04:04
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ảnh của người dân ,doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính
Đường dây nóng

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ảnh của người dân ,doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính

Tác giả: Phạm Hồng Lĩnh - Nguồn: Ban Biên tập