Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trong công tác cải cách hành chính cấp huyện, xã năm 2022
15/11/2022 03:30
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trong công tác cải cách hành chính cấp huyện, xã năm 2022

Thực hiện Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10 năm 2022, Sở Nội vụ tổ chức 03 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho gần 300 công chức tham mưu công tác cải cách hành chính cấp huyện, cấp xã năm 2022 trong toàn tỉnh.

Tham  dự hội nghị tập huấn có đồng chí Cù Huy Cẩm – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí lãnh đạo, công chức phòng CCHC – VTLT Sở Nội vụ

Đồng chí Cù Huy Cẩm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo tập huấn

      Phát biểu khai mạc ông Cù Huy Cẩm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai Hội nghị tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, cho công chức về công tác cải cách hành chính từ đó vận dụng kiến thức đã được tập huấn vào thực tế công tác tại đơn vị mình được tốt hơn.

Hình ảnh lớp tập huấn

Hội nghị tập huấn tập trung một số nội dung về công tác cải cách hành chính gồm 03 chuyên đề:

Chuyên đề 1:  Tổng quan về cải cách hành chính; chương trình tổng thể cải cách hành chinh nhà nước giai đoạn 2021 - 2030;

Chuyên đề 2: Một số kết quả chương trình tổng thể CCHC  tỉnh giai đoạn 2011 - 2020; chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2030;

Chuyên đề 3: Một số kỹ năng xây dựng kế hoạch, kỹ năng xây dựng báo cáo cải cách hành chính./.

 

Nguồn: Ban Biên tập tỉnh